Close

26 października 2018

Gablota ekspozycyjna o specjalnych parametrach

Nowość w ofercie OmegaSystem!

Gablota ekspozycyjna, muzealna, która spełnia wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240).

Materiały użyte przez OmegaSystem do produkcji gablot muzealnych (a w szczególności do wykończenia przestrzeni ekspozycyjnej) nie stwarzają zagrożeń korozyjnych i nadają się do przechowywania obiektów muzealnych – potwierdzają to ODDY Test przeprowadzone przez renomowane laboratoria na zlecenie firmy OmegaSystem.

Konstrukcja oraz wyposażenie gablot może być także indywidualnie dostosowane jeżeli eksponaty mają ściśle określone wytyczne konserwatorskie odnośnie:
– zagrożeń korozyjnych
– szczelności gablot mierzonej współczynnikiem ACD
– światła
– wilgotności

pełny opis gabloty muzealnej, spełniającej wymogi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum II Wojny Światowej, fot.Mikołaj Bujak

Exit mobile version